Värends Struts

3 mil norr om Växjö ligger Brodsagården i Lädja. Här har Värends Struts sina djur. I Gårdsbutiken säljs det strutskött(fryst), strutskorv(fryst), matägg, äggskal och flera andra strutsprodukter. Den 13-14 september kommer Värends Struts att sälja sina strutsprodukter i mattältet. 

Läs mer om Värends Struts på webbplatsen.

Följ Värends Struts på på Facebook!