Smålandsost

Idag är Smålandsost ett av endast några få privatägda mejerier i Sverige. Osten tillverkas av mjölk som kommer från gårdarna kring Vrigstad på småländska höglandet. De producerar Vrigstad hemost som en del av den småländska mat- och bondekulturen. Ordet hemost kommer från förr då man tillverkade den egna osten hemma på gårdarna. Vrigstad hemost finns att köpa i de flesta livsmedelsaffärer. Företaget startade 1969 när Arla upphörde med sin verksamhet på mejeriet i Vrigstad.

Deras ost tillverkas av mjölk från Vrigstad, gårdar från bl.a. Hällaryd, Stigåsa, Hultsjö, Sanden, Lövshult, Äpplaryd och Buddatorp, vilket gör de betydligt mindre än stormejerierna men mycket större än gårdsmejerierna.

Läs mer om Smålandsost på deras webbplats.

Om admin-black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.