Övrefålls Gårdsmejeri

Gårdsbutik med ostar ystade på lokalproducerad komjölk från Anderssons kor på Svansholmen. I butiken finns även honung från egen bigård samt lokalproducerad marmelad. Under MAT2019 kommer Övrefålls Gårdsmejeri att sälja småskalig ost på komjölk från Rydaholms trakten.

Följ Övrefålls Gårdsbutik på Facebook!