Kulturparken Småland

I Kulturparken Smålands verksamhet ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet samt Ångaren Thor. De arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor som byggnadsvård och arkeologi.

Företaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. Kulturparken Småland ska vara en samlingsplats och referenspunkt för debatt och samtal när det nya Smålands framtid ska formas. Under MAT2019 kommer Kulturparken Småland att ha utdelning av historiska recept.

Läs mer om Kulturparken Småland på deras webbplats.

Följ Kulturparken Småland på Facebook och Instagram!

 

Om admin-black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.