Vad ska Kalle äta? Om personcentrerade, pedagogiska och hälsosamma sjukhusmåltider

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 11:00 - 12:30

Föreläsare: Kerstin Arvidsson, Maria Björklund Helgesson och Susann Ask

De offentliga måltiderna har stor potential som verktyg för beteendeförändring, och vara normerande när det gäller hälsosamma matvanor. En sjukhusvistelse är en unik möjlighet att låta en person med kronisk sjukdom få prova på mat som kan förbättra behandlingen av sjukdom eller fungera förebyggande – trots detta fungerar maten på sjukhus sällan som ett pedagogiskt redskap.

Hur kan sjukhusmåltiden kan bli mer pedagogisk och utbildande kring hälsosamma matvanor? Hur kan måltiderna ingå i den personcentrerade vården, bli mer individanpassade och evidensbaserade än de är idag och ta utgångspunkt i patienternas sjukdom, behov av kunskap och inspiration eller kulturella bakgrund? Seminariet genomförs som en kombination av föreläsning och workshop. Seminariet arrangeras av Dietisternas riksförbund.

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdspersonal, dietister, kostchefer, personer med vårderfarenhet.

Om föreläsaren

Kerstin Arvidsson, Leg dietist Region Kalmar. Kerstin har en lång erfarenhet av att arbeta med utbildning och stöd till vårdavdelningarna för en god nutritionsomvårdnad och att sjukhusmåltiderna under vårdtiden möter patientens behov och förutsättningar. Ett gott betyg på arbetet är att sjukhusmåltiderna i Kalmar under flera år legat högst i nationella mätningar. Susann Ask, Leg dietist, ordförande för Dietisternas riksförbund. Susann har mångårig erfarenhet av att arbeta med sjukhusmåltider i Region Kronoberg, och ett stort engagemang för att utveckla personcentrerade måltider som en del i att stärka patientens delaktighet och egenvård.