Vad säger lagen – vad säger magen?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 11:00 - 12:30

Föreläsare: Josephine Garpsäter och Lena Martin

Idag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige, och de blir allt fler i takt med att medellivslängden stiger. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Med undernäring följer inte bara personligt lidande utan även risk för ytterligare sjukdom och funktionsnedsättning samt de stora kostnader i form av samhälleliga resurser som tas i anspråk. Vikten av att upptäcka, förebygga och behandla undernäring i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar blir allt större. Under seminariet kommer vi att få ta del av gällande lagstiftning och riktlinjer som huvudmän för hälso- och sjukvård och socialtjänst har att förhålla sig till när det gäller att upptäcka, förebygga och behandla undernäring. Vi kommer också att få en god inblick i Socialstyrelsens nya kunskapsstöd och andra resurser och möjligheter som underlättar det viktiga arbetet. Seminariet arrangeras av Växjö kommun omsorgsförvaltningen.

Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare och berörd personal inom samtliga verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, som tillhandahåller hemtjänst eller på särskilda boenden för äldre. Du som själv är senior är också varmt välkommen.

Om föreläsaren

Josephine Garpsäter, Degree of master in food and nutrition, registerhållare Senior alert, Region Jönköping, Ordförande Dietisternas Riksförbund sektionen för gerontologisk och geriatrisk nutrition. Lena Martin, disputerad dietist. Utredare som ansvarade för att ta fram Socialstyrelsens kunskapsstöd om att förebygga och behandla undernäring. Har en bakgrund som klinisk dietist, och har framför allt arbetat med patienter med undernäringsproblematik i samband med cancer och större kirurgi