Nästa steg: att förebygga och behandla undernäring i praktiken

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 15:30 - 16:30

Föreläsare: Josephine Garpsäter och Cecilia Svanberg

I de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, finns två mål som tydligt ramar in det viktiga arbete vi har framför oss när det gäller att förebygga, upptäcka och behandla undernäring hos äldre. Det andra målet – ingen hunger – innebär bland annat att vi senast 2030 avskaffar alla former av undernäring, vilket bland annat innefattar att tillgodose äldre personers näringsbehov. Det tredje målet – god hälsa och välbefinnande – säger att vi till 2030 genom förebyggande insatser och behandling ska minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar.

Ett exempel på en icke smittsam sjukdom är undernäring. Undernäring som hade kunnat förebyggas och behandlas räknas dessutom som en vårdskada inom hälso- och sjukvård. År 2030 är inte långt bort och målsättningen är hög. Samtidigt ökar medelåldern, gruppen äldre blir allt större och med hög ålder ökar risken för sjukdom, funktionsnedsättning och undernäring. Dagens seminarium blir vad vi gör det till. Föreläsning kommer att varvas med bikupor, grupparbeten och diskussion, och bygger på delaktighet från publiken. Förhoppningen är att alla ska känna att de får med sig något konkret att arbeta vidare med på hemmaplan. Seminariet arrangeras av Växjö kommun omsorgsförvaltningen.

Målgrupp: Seminariet vänder sig främst till dig som har deltagit vid dagens två föregående seminarier på samma tema, dvs “Vad säger lagen – vad säger magen?” arrangerat av Växjö kommuns omsorgsförvaltning och “Nollvision för undernäring” med Livsmedelsakademin/Findus Special Foods. Du som arbetar med mat, måltider och nutrition inom hälso- och sjukvård eller omsorg eller du som senior själv är också varmt välkommen. Observera att seminariet är av praktisk karaktär, vilket innebär att föreläsning varvas med din delaktighet.

Om föreläsaren

Cecilia Svanberg är leg dietist, och arbetar inom omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. Cecilia utsågs av Dietisternas Riksförbund till Årets Dietist 2018 för sitt arbete med de viktiga frågor som rör verksamhetsutveckling och utbildning inom området mat, måltider och nutrition. Josephine Garpsäter är leg dietist med Degree of master in food and nutrition, registerhållare för Senior alert och ordförande i Dietisternas Riksförbunds sektion för gerontologisk och geriatrisk nutrition. Josephine utsågs till Årets Dietist 2015 av Dietisternas Riksförbund för sin förmåga att kombinera stora organisatoriska förändringar med engagemang för den där extra detaljen som gör måltiden för den enskilde till en höjdpunkt på dagen.