Maten Planeten och Du – bli en förändringsagent

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 09:00 - 10:30

Föreläsare: Elever från IB18 Katedralskolan i Växjö och Susann Ask

The seminar ”Food Planet and You” is organized together with some high school youth –for young people. Health, environment and climate are closely liked and young people are the ones who have the most to gain from an individual and global change to sustainable consumption and food production, but it is also young people who have the most to lose if change fails!

The purpose of the seminar is to identify the “triggers” that can drive change based on what the young people think is important about food – health, environment and climate. What conditions must / must be created in order to be able to make sustainable choices of food for health, environment and climate. When leaving the seminar, you should feel motivated and inspired to be a change agent. The seminar is organized by the Kronoberg Region.

The seminar is aimed at young people. Both Swedish and English will be spoken during the seminar. Participation is free.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Seminariet “Maten Planeten och Du” arrangeras tillsammans med några gymnasieungdomar – för ungdomar. Hälsa, miljö och klimat är nära sammanlänkade och ungdomar är de som har mest att vinna på en individuell och global förändring till en hållbar konsumtion och produktion av livsmedel, men det är också ungdomar som har mest att förlora om förändring uteblir!

Syftet med seminariet är att utifrån vad ungdomarna tycker är viktigt kring mat -hälsa, miljö och klimat, identifiera “triggers” som kan driva förändring. Vilka förutsättningar måste finnas/måste skapas för att kunna göra hållbara val av mat för hälsa, miljö och klimat. När man lämnar seminariet ska man känna sig motiverad och inspirerad till att vara en förändringsagent. Seminariet arrangeras av Region Kronoberg och kommer att vara på både svenska och engelska.

Målgrupp: Ungdomar

Om föreläsaren

Engagerade och inspirerande elever från IB18 Katedralskolan i Växjö som vill skapa förändring för möjligheter till hållbara matvanor för hälsa, klimat och miljö. Susann Ask, dietist och utvecklingsledare i Region Kronoberg. Susann är dietist har under många år drivit och arbetat aktivt med mat och måltider för ett gott, hållbart och jämlikt samhälle. Inom Region Kronoberg och nationellt har hon en framträdande roll i arbetet med patientmåltider och med att lyfta våra matvanors betydelse för hälsan genom hela livet. Susann är också ordförande för Dietisternas riksförbund.