Kan hållbara matvanor förebygga risken för cancer?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 13:30 - 16:30

Föreläsare: Pamela Andersson, Klara Nypelius Standley, Malin Skogström, Emily Sonestedt och Jens Vikingsson

Minst 30% av all cancer skulle kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Vems ansvar? Seminariet kommer att lyfta sambandet mellan mat och cancer samt betydelsen av hälsosamma matvanor utifrån såväl ett vetenskapligt som praktiskt perspektiv. Seminariet arrangeras av Region Kronoberg, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Mat och Cancer Dietisternas Riksförbund.

Målgrupp: Seminariet är öppet för alla men riktar sig i första hand till personal och förtroendevalda inom hälso- och sjukvård.

Om föreläsaren

Pamela Andersson, moderator. Pamela är journalist och välkänd mediaprofil från TV och tidningar med egen erfarenhet av cancer. Att träna för livet har blivit Pamelas signum. Klara Nypelius Standley, Dietisternas riksförbund. Klara är dietist och arbetar i Dietisternas riksförbund med statsbidragsfinnansierat projekt för att sprida kunskap om samband mellan mat och cancer. Malin Skogström, allmänläkare och enhetschef för region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention. Malin representerar södra sjukvårdsregionen i det nationella programrådet för levnadsvanor. Emily Sonestedt, Malmö Kost och Cancer. Emily är medicine doktor, nutritionsepidemiolog och forskar om mat och cancer vid Lunds Universitet. Jens Vikingsson, Måltidsresurs. Jens är kock och välkänd på lokal och nationell nivå för sin kunskap och sitt engagemang kring hållbara måltider. Jens kommer att inspirera till grönare matlagning.