Kan hållbara matvanor förebygga risken för cancer?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-14 11:30 - 13:00

Föreläsare: Pamela Andersson, Klara Nypelius Standley och Jens Vikingsson

Minst 30% av all cancer skulle kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Pamela Andersson, välkänd mediaprofil, delar med sig om hur hon hanterat sin kamp mot cancer och kamp för livet. Klara Nypelius från Dietisternas riksförbund kommer att berätta om de vetenskapliga sambanden mellan mat och cancer. Som avslutning kommer kocken Jens Vikingsson att inspirera till grönare matlagning. Seminariearrangör är Region Kronoberg, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Mat och Cancer Dietisternas Riksförbund.

Målgrupp: Seminariet är öppet för alla som vill veta mer om sambandet mellan mat och cancer.

Om föreläsaren

Pamela Andersson, moderator. Pamela är journalist och välkänd mediaprofil från TV och tidningar med egen erfarenhet av cancer. Att träna för livet har blivit Pamelas signum. Klara Nypelius Standley, Dietisternas riksförbund. Klara är dietist och arbetar i Dietisternas riksförbund med statsbidragsfinnansierat projekt för att sprida kunskap om samband mellan mat och cancer. Jens Vikingsson, Måltidsresurs. Jens är kock och välkänd på lokal och nationell nivå för sin kunskap och sitt engagemang kring hållbara måltider. Jens kommer att inspirera till grönare matlagning.