Integrerade pedagogiska måltider – från förskola, skola och fritids

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 09:00 - 10:30

Föreläsare: Frida Ambjörnsson, Julia Hansson, Hanna Sepp, Nadja Virge och Mimmi Björkeryd

Syftet med seminariet är att belysa vikten av att arbeta med måltiden som pedagogisk resurs för att främja hälsosamma och hållbara matvanor. Vi vill visa på den röda tråden i arbetet med integrerade pedagogiska måltider – från förskola till högstadiet. Vi bjuder på samlade erfarenheter och forskning i detta seminarium. Nyckelord: Måltidspedagogik, sapere, upplevelsepedagogik, hälsofrämjande, schemalagda måltider, pedagogiska studier, kraftsamling för fullföljda studier. Seminariet arrangeras av Måltid Sverige.

Målgrupp: Pedagoger, kockar, rektorer, måltidschefer och folkhälsoplanerare.

Om föreläsaren

Hanna Sepp, läromedelsförfattare och entreprenör, Läromat samt universitetslektor Högskolan Kristianstad. Frida Ambjörnsson, kock och måltidspedagog Gislaveds kommun. Nadja Virge, måltidspedagog och Mimmi Björkeryd, måltidspedagog - Hälsoäventyret Tigern, SDF Örgryte Härlanda, Göteborgs Stad. Julia Hansson, student Sahlgrenska akademin, examensarbetare vid RISE Jordbruk & Livsmedel och skriver sin masteruppsats för projektet "Väl godkänt för skolmåltiden".