Individuella behov – samma förutsättningar. Nationella riktlinjer för specialkost

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 11:00 - 12:30

Föreläsare: Kerstin Berg, Gunilla Martinsson och Camilla Wiström

Lägesrapport kring de kommande nationella riktlinjerna för specialkost, som utarbetas av Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, som varit ute på remiss under våren. Riktlinjerna beräknas vara klara vid årsskiftet. Seminariet arrangeras av Kost och Näring.

Målgrupp: Måltidschefer, kockar, övrig måltidspersonal skolledare, skolhälsovård, pedagogisk personal, politiker, beslutsfattare och myndigheter.

Om föreläsaren

Kerstin Berg, kostchef Kalmarsunds gymnasieförbund. Gunilla Martinsson, måltidschef i Munkedals kommun. Camilla Wiström, avdelningschef Katrineholms kommun. Alla ingår i fokusgrupp förskola, skola inom Kost & Näring, branschorganisation inom Ledarna.