Hur kan du arbeta för att få konsumenter att välja hållbar mat?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 11:00 - 12:30

Föreläsare: Emma Schütt, Maria Nyquist och Aida Ramic

Forum för miljösmart konsumtion drivs av Konsumentverket och är en arena för dig som arbetar för att underlätta för människor att konsumera mer hållbart. Forumet sprider bland annat metoder och verktyg för hur man kan förändra konsumtionsbeteenden. På seminariet får du ta del av kunskap, metoder och exempel på projekt som stöd i arbetet med att göra konsumtionen av livsmedel mer hållbar. Workshop: Hur kan Livsmedelssektorn arbeta för att underlätta för konsumenter att agera mer miljömässigt hållbart? Vilka hinder och möjligheter finns?

Under seminariet kommer GreenAct Kronoberg  att presentera goda exempel på insatser för Hållbara evenemang presenteras. GreenAct Kronoberg är en plattform för samverkan genom att involvera och välkomna alla aktörer, såväl privata, idéella som offentliga. Med de globala och nationella miljöutmaningarna i fokus ska GreenAct Kronoberg vara drivande i länets miljöarbete.

Målgrupp: Livsmedelsbranschen och kommuner som arbetar med att förändra kostvanor i en mer miljömässigt hållbar riktning.

Seminariet arrangeras av Konsumentverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Om föreläsaren

Emma Schütt, utredare Forum för miljösmart konsumtion som drivs av Konsumentverket. Maria Nyquist, beteendestrateg, Forum för miljösmart konsumtion som drivs av Konsumentverket. Aida Ramic, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Kronbergs län som är medlem i GreenAct Kronoberg.