Hållbar mat i ett konstigt klimat

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 14:00 - 15:00

Föreläsare: Jens Berggren

De gröna näringarna hör till de sektorer som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringens effekter. Kraftigare extremväder med torka, stormar, bränder och översvämningar förutspås inträffa allt oftare. Även om Svenskt lantbruk hör till världens absolut mest hållbara, behöver vi ställa om för att bli ännu mer klimat- och miljöeffektivt. Vi står inför stora utmaningar och förhoppningar.

Välkommen till ett samtal med LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren om hur vi kan möta morgondagens utmaningar och skapa framtidens gröna tillväxtmöjligheter. Jens är agronom i grunden och har 20 års erfarenhet av internationellt hållbarhetsarbete. Under länken Läs mer. Lantbruket anses, med all rätt, sitta på flera av lösningarna till den globala klimatutmaningen och vara grunden i en cirkulär ekonomi genom att ersätta fossila produkter, binda kol och omvandla restprodukter till nya nyttigheter. Samtidigt som det verkar bli allt svårare att bedriva ett effektivt lantbruk med allt konstigare väder måste vi försöka avstå från de hjälpmedel i form av billig energi, växtskydd och konstgödning som mer än tredubblat den globala matproduktionen de senaste ca 50 åren. Och trots de svårigheter som ser ut att drabba svenskt jordbruk verkar Sverige globalt sett vara lyckligt lottat. Vi måste därför ta ett större ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen som behöver öka med ca 50% till 2050. Vi behöver alltså bli bättre på att producera mat, bränslen och nya material under svårare omständigheter med minimal användning av våra vanligaste hjälpmedel. Hur vi ska klara av det? Tillsammans! Seminariet arrangeras av LRF Sydost.

Målgrupp: Lantbrukare, konsumenter, tjänstemän inom de gröna näringarna m.fl. Seminariet riktar sig till alla med intresse om hur vi ska producera våra livsmedel hållbart framöver.

Om föreläsaren

Välkommen till ett samtal med LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren om hur vi kan möta morgondagens utmaningar och skapa framtidens gröna tillväxtmöjligheter. Jens är agronom i grunden och har 20 års erfarenhet av internationellt hållbarhetsarbete.