Ett barnrättsperspektiv på hälsosamma matvanor

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 15:30 - 16:30

Föreläsare: Susann Swärd

Barnkonventionen blir lag den 1/1-2020. Seminariet går igenom hur barnets rättigheter kan kopplas till hälsosamma matvanor. Det handlar bland annat om principen om barnets bästa (art. 3), rätten till goda förutsättningar för barnets optimala utveckling (art. 6), rätten till bästa uppnåeliga hälsa (24) och rätten till en skälig levnadsstandard (art. 27). Seminariet arrangeras av Region Kronoberg.

Målgrupp: Personer som arbetar med barn i förskolan, skolan och på boenden, samt andra med intresse av ökad förståelse för hur barnkonventionen kan kopplas till hälsosamma matvanor.

 

Om föreläsaren

Susann Swärd är människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen, och har även arbetat för bland annat Rädda Barnen och UNICEF. Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för socialtjänsten samt förskolan och skolan. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag.