Matlandethuvudstad

I tuff konkurrens fick Växjö utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad 2015, som delas ut av Landsbygdsdepartementet. Juryn skrev i sin motivering att Växjö värnar om råvarans ursprung och att både handel och restaurang har en lång tradition av nära samarbete med primärproduktionen.

Utmärkelsen till Årets Matlandethuvudstad 2015 blev startskottet för en nationell mötesplats där alla som brinner för mat ur ett hållbarhetsperspektiv är välkomna att delta.

Om utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad

Priset har delats ut av Landsbygdsdepartementet sedan 2010. Syftet med tävlingen Årets Matlandethuvudstad är att visa på de möjligheter och den potential som finns i att skapa jobb och tillväxt inom ramen för visionen Sverige – det nya matlandet. Dessutom är tävlingen ett sätt att lyfta fram det arbete som bedrivs och den bredd och engagemang som finns över hela Sverige i allt från råvaruproduktion till små- och storskalig livsmedelsförädling, restaurang, storkök och unika turistdestinationer.

Växjö vinnare 2015

Av fem finalistbidrag utsåg landsbygdsministerns expertråd Växjö till vinnare i tävlingen Årets Matlandethuvudstad 2015. Övriga finalister i tävlingen var Borgholm, Kristianstad, Linköping och Strängnäs. Kristianstad kom tvåa och övriga tre städer kom på en delad tredjeplats. Växjö är den femte staden som utses till Årets Matlandethuvudstad och tar över efter Jokkmokk som innehaft titeln under 2014.

Juryns motivering:
I 2015 års Matlandethuvudstad går höga ambitioner och framtidsvisioner hand i hand. Här värnar man om råvarans ursprung och det växer såväl i staden som på landsbygden. En stad där både handel och restaurang har en lång tradition av nära samarbete med primärproduktionen. Där livsmedelsförädling tar till vara en mat- och kulturtradition med månghundraåriga rötter och där verksamheter kring mat- och smakupplevelser växer starkt. Med tydliga mål för de offentliga måltiderna och en särskilt imponerande insats inom sjukhusmåltiden. Här finns matlandets alla fokusområden väl representerade. Det folkliga engagemang och den stolthet som både känns och syns inger en orubblig styrka. Här är samverkan en självklar del av den starka utvecklingen och den regionala identiteten. För 2015 års Matlandethuvudstad Växjö – vägen mellan sjöarna – där skogen går in i staden har viltet en framtida potential. Växjö, på god väg att bli den självklara mötesplatsen för människorna och maten.

Hem
x